Nosné zdivo,příčky

Zdíme ze všech dostupných materiálů podle vhodnosti použití pro určitý druh stavby a požadavku stavebníka-zákazníka

Pro stavby ,které se řadí mezi nízkoenergetické, pasívní nebo plusové, používáme ověrěné materiály s co nejmenším součinitelem prostupu tepla, s  co největší zvukovou izolací:

broušené cihelné bloky s dutinami, nebo s dutinami vyplněnými polystyrenem

pórobetony s výbornou akumulací tepla

pálené cihly

monolity ze železobetonu s integrovanými instalacemi, v kombinaci s  obezděním a  venkovní izolací  (polystyren, polyuretan, minerální vata)

vápenocementové cihly, bloky

Pro dřevostavby:

dřevěné trámy, OSB desky v kombinaci s  minerálními  materiály

sendvičové panely, bloky (polystyren, polyuretan-OSB, překližka)

Pro haly, chladírenská zařízení , rodinné domy- střechy i stěny:

polyuretanové sendvičové panely

V  interierech  řešíme  příčky vyzděním , suchou výstavbou  trámkových  konstrukcí  osazených  dřevoštěpkovými  deskami nebo konstrukcemi s  pozinkovaných profilů  , na které jsou  přišroubovány sádrokartony. V průmyslových  objektech kombinujeme  sklo plastové , nebo sklo  hliníkové stěny s  polyuretanovými  sendvičovými  panely.