Projekty

Projektovou dokumentaci pro nás zajišťují spolupracující architektonické a projektové organizace

Ing .Mario Trunda-ABILITIES s.r.o -projekty,dřevostavby,schodiště,střechy,účetnictví

Ing. Jaroslav Zvonař PRO-CO s.r.o -projektová činnost ve výstavbě,montáže,opravy a zkoušky vyhrazených elektrických zařízení,telekomunikační zařízení,montáže a výroba el.energie

Ing.Arch.Mojmír Hudec   Atelier ELAM- Projekty- pasivní, nízkoenergetické, nulové, aktivní a plusové domy

Jaroslav Slováček - projekty,-el.revize, Instalace průmyslových strojů a zařízení

Ing.Petr Sekanina - architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Ing.Ivan Žák -revize elektro, architektonické a inženýrské činnosti a související technické poradenství

Ing.Libor Vokřínek –INGEO- - zaměření pro projekt (polohopis, výškopis, výšky objektů...)
- zaměření budov (půdorysy, pohledy - zaměření fasád...)
- výkon funkce odpovědného geodeta
- práce na stavbě (vytyčování, měření sedání, výpočty kubatur...)
- zaměření skutečného provedení staveb (vyhotovení geodetické dokumentace)

Lubomír Mayer-EL-MAYER-revize elektro, projekty, elektroinstalace,hromosvody

Ing.Alena Mojžíšová-TRASKO a.s -projekce vytápění podlah ,tepelných čerpadel,kotlů,solárních panelů

Projekt je důležitý k nacenění materiálu a prací dříve než stavba začne. Vypracovaný projekt je nutný pro započetí řízení pro stavební povolení nebo ohlášení stavebním úřadem . Bez projektu neudělí souhlas např. dodavatelé vody,elektřiny,plynu,hasiči a ostatní dotčené orgány-hygiena,lesy…….Po udělení povolení je projektová dokumentace důležitá hlavně pro stavebníky, řemeslníky pro samotnou výstavbu,montáže a také pro kontrolu správných postupů,mír,umístění stavby a legalizaci hotové stavby kolaudací a vložením do katastrální mapy…..