Zakládání staveb,betonáže

Zakládání staveb je jeden z hlavních oborů ve stavitelství.Geologický průzkum (vrt) a následná petrografie, správné vyhodnocení, slouží pro naprojektování, stavbu pilotů, základových pasů, základových desek, které by mohly vlivem špatného podloží sedat.

Základy musí být stabilí pro bezpečné užívání hotové stavby. Betonáže provádíme podle schváleného projektu a jeho požadavků na pevnost železobetonu, betonu prostého. Používáme systémové bednění, na menší šalování a schodiště- tesařské bednění z desek, nebo ztracené bednění z předem odlitých stropních i svislých panelů.

 

Interierové  betonáže horních vrstev podlah, ve kterých je integrované podlahové vytápění zhotovujeme anhydritem, betonem a samonivelačními hmotami s následným broušením před uložením dlažeb, PVC, marmolea.

Zakládání staveb